Att dansa i Sverige är stort och utövas av många människor. Dans är en populär aktivitet som lockar många människor av olika kön och åldrar. Och givetvis finns det många evenemang och platser i vårt avlånga land som har med dans att göra. De som arrangerar föreställningar, workshops, seminarier eller andra liknande aktiviteter som har med dans att göra brukar kallas för dansarrangörer. På denna sida finner du nämligen några tips om platser som du kan besöka för att få mer inspiration kring dans eller varför inte se en spännande föreställning som kittlar alla dina sinnen?

Dansarrangörer

Dansens Hus i Stockholm

Dansens Hus i Stockholm hittar du Sveriges första gästspelscen för samtida dans med dansare, artister och koreografer från Sverige och världen. Dansens Hus invigdes redan år 1991 och du hittar det i Folkets Hus vid Norra Bantorget i Stockholm. Organisationen bakom bildades dock två år tidigare, år 1989, som en stiftelse mellan Kungliga Operan, Riksteatern, GöteborgsOperan, Östgötateatern, Danscentrum samt Dansmuseet. Dansens Hus finansieras genom offentliga medel och med bidrag från Stockholm stad.

Verksamheten bedrivs på två scener i Folkets Hus, som kallas för Lilla respektive Stora scenen. Den Lilla scenen inrymmer 140 publikplatser medan den större scenen har plats för 766 personer och är handikappanpassat. Målet med Dansens Hus är att ge publiken flera olika uttryck och en danskultur som berör de som är närvarande och som påverkar alla deras sinnen. Dansens Hus erbjuder sina besökare att lära sig mer i form av seminarier, föreläsningar, workshops, utställningar samt aktiviteter för barnen.

Under våren 2017 kan du till exempel besöka Dansens Hus och bevittna föreställningen Limits från Cirkus Cirkör med spännande cirkusnummer och livemusik. Du kan också se och lyssna på den akrobatiska och ömsinta duetten Sweat baby sweat med välkända kärlekssånger, skapad av Jan Martens.

Moderna dansteatern

Moderna dansteatern, ofta förkortat MDT, är en teater belägen på Skeppsholmen i Stockholm. Det är en teater som grundades år 1986 av koreografen Margaretha Åsberg. I samband med detta startade en stiftelse som har stöd från Kulturrådet, Kulturförvaltningen Stockholms stad samt Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. Syftet med MDT är att ge möjlighet till utveckling för danskonsten, att vara ett öppet forum för dansare och koreografer, vara gästspelscen, verka för att stärka danskonstens ställning samt ge en ny publik möjligheten att se modern danskonst. Moderna dansteatern är sedan år 2011 medlem i ett internationellt nätverk och kulturprogram för dans, Départs Networks, som stöds av Europakommissionen. MDT ingår även i ett nordiskt nätverk vid namn Samara.

Verksamheten omfattar bland annat dansföreställningar, installationer, dansfilm, festivaler och seminarier. Till exempel kan du titta och lyssna på föreställningen Hyperfruit där dansaren och koreografen Ludvig Daae och filmkonstnären Joanna Nordahl om hur internet och kommunikationen därigenom kan användas i en dansföreställning.

Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett fristående nätverk på nationell basis som har en vilja att visa danskonst för alla oavsett vart man i Sverige bor. Nätverket samarbetar med scener, kommuner, regioner och län samverkar tillsammans för att möjliggör turnéer för scenkonst. Idag är det totalt 14 andra samarbetspartners som alla har olika verksamhetsområden, till exempel Region Värmland, Gävle Teater, Västmanlandsmusiken samt Dansens Hus. Totalt når hela nätverket ut till drygt 30 olika scener i vårt avlånga land. Verksamheten på kontoret finansieras genom bidrag från Kulturrådet och kostnaderna för de turnerande föreställningarna subventioneras av Kulturrådet. De sista två tredjedelarna av kostnaderna finansieras av de regioner, kommuner och scener som är med och dess verksamhet.

Premiärturneringen skedde under hösten 2013 och sedan dess har över 120 produktioner turnerat runt om i Sverige. Under 2016 turnerade 16 svenska och internationella grupper på gästspel i 32 olika svenska orter. På turneringar följer både kommande och mer namnkunniga koreografer och kompanier med från både Sverige och utomlands. Dansnät Sverige vill med sitt nätverk och turnerande främja kompetensen på och utanför scenen men även delta i det kulturella samtalet. Förutom föreställningar genomförs också publiksamtal, workshops, seminarier och andra aktiviteter kring dansen.